П.П. За основа на този монолог са използвани части от “Капиталът” на Карл Маркс. Една книга, която би било добре всеки да прочете.Заедно – вие не сте конкуренти, вие сте хора с общи цели, общи ц… Read More